• Att använda appen

  Appen under färd

  Innan du kör iväg med motorcykeln aktiverar du mätningen i appen genom att välja "starta körning" på startsidan i mobilappen. När appen är aktiverad analyserar den ditt körbeteende genom att mäta hur du bromsar, gasar, svänger och vad du håller för hastighet i förhållande till gällande hastighetsbegränsning. GPS-teknologi mäter och registrerar ditt körbeteende och generar en samlad bedömning i samband med avslutad körning. Kalibreringen i appen är gjord för en motorcykel och inget annat fordon. Lägg dock undan telefonen när appen är påslagen så att den inte distraherar dig när du kör. Starta aldrig appen under färd utan innan.

  Förbättrat körbeteende

  Följ gällande hastighetsbegränsningar, var observant på trafikflödet, håll avstånd till andra fordon framför dig för att undvika kraftiga inbromsningar, samt undvik kraftiga accelerationer.

  Dåligt körbeteende, högre premie?

  Nej, du betalar aldrig mer för att du kör osäkert utan får då samma försäkringskostnad som du skulle fått med en vanlig motorcykelförsäkring i Bilsport & Mc. Bilsport & Mc tar aldrig del av kördatan som samlas in utöver den körscore du får, så att vi kan ge dig rätt rabatt.

  Oavsiktlig start av Appen under färd med annat fordon

  Du ansvarar själv för att användandet av appen sker på rätt sätt. Starta bara appen när du kör den motorcykel som är försäkrad i Bilsport & Mc . Du kan inte radera körsträckor i efterhand utan samtliga resor som är registrerade i appen kommer att vägas in i det samlade omdömet.

  Start/stopp vid bl.a. broöppning

  Om du stannar motorcykeln i mer än fem minuter kommer appen automatiskt avsluta körningen. Du måste då välja "starta körning" igen när du fortsätter att köra. Starta aldrig appen under färd.

  Appen och samtal

  Smart Mc-appen fortsätter att gå i bakgrunden oavsett vilka andra funktioner eller appar som används - dock påverkas Smart Mc om du har en annan applikation igång som använder gps:en i telefonen.

  Telefonen utsätts för stötar eller ofrivillga rörelser under färd

  Appen registrerar inte stötar utan en g-kraft måste ske under en längre tid i sammanhanget, som vid en inbromsning eller acceleration. G-krafter som man kan göra med en hastig rörelse kommer inte komma upp i så pass kännbara nivåer för att påverka körbeteendet.

  Hur mäts hastigheten på vägarna

  Appen utgår från Transportstyrelsens vägdatabas.

  Hur uppdaterad är Smart MC-appen på gällande hastighetsbegränsningar?

  Appen använder Trafikverkets vägdatabas som tyvärr inte alltid är uppdaterad på gällande hastighetsbegränsning. Följ alltid gällande trafikregler och hastighetsbegränsningar som står angivna efter vägen.

  Byte av telefon - Hur flyttar jag över mitt samlade körbeteende/lagrade resor

  Är du kund och ansluten till Smart Mc anger du ditt personnummer i appen för att få historiken skickad per automatik. Är du inte längre kund och ansluten till Smart Mc-försäkringen kan du spara appen som en backup på datorn och synka med din nya telefon.

  Två Appar med gps-funktion igång samtidigt

  Den app du har uppklickad på skärmen är den applikation som får använda gps:en. Applikationen som då ligger i bakgrunden kan då inte registrera något eftersom den inte får åtkomst till gps-funktionen.

  Strömsparläge

  Applikationen fungerar inte i strömsparläge

  Vid missnöje med hur Appen bedömt mitt körbeteende

  Fel hastighetsbegränsning kan registreras i appen om det ligger en närliggande väg i närheten och GPS:en i telefonen registrerar att kunden kör på denna väg, alternativt att det är fel i Transportstyrelsens databas. Det finns dock en inbyggd funktion i Smart Mc som tar höjd för att alla resor inte registreras korrekt. Dvs att när den totala scoren räknas ut gör det ingenting att enstaka resor blivit registrerade som "osäkra" p.g.a. hastighetsöverträdelser m.m.