• Data- och personuppgifter

  Systemkrav och systemförbrukning

  För att ladda ner appen krävs cirka 30 MB minne på telefonen, ingen kördata lagras i telefonens minne efter slutförd resa. Vid normalanvändning använder Appen c:a 15MB surf per månad.

  Vilken information samlas in vid användandet av Smart MC

  Informationen kring ditt körbeteende registreras i appen med hjälp av den senaste GPS-teknologin och innefattar hastighet, inbromsningar, accelerationer, svängningar (G-kraft) samt körsträcka. Denna information används till att bygga en personlig körprofil och mätning av ditt körbeteende. Datainsamlingen sker endast när Smart Mc-appen har en körning igång.

  Hur används min kördata

  Den insamlade informationen analyseras och sedan ger vi ett samlat köromdöme för varje resa, samt information om körsträcka, antalet resor och detaljerad information för respektive körparameter för statistiska ändamål. Statistiken kommer sedan i anonymiserad form att användas för analys inom Bilsport & Mc och Moderna Försäkringar om trafiksäkerhet och för utveckling av försäkringskoncept som främjar trafik- och miljösäkert beteende i trafiken.  Personrelaterad data som finns i Smart Mc-appen behandlas enligt vår gällande integritetspolicy.

  Vem kan se min kördata?

  Bilsport & Mc kommer endast att spara statistik på ditt samlade körbeteende. Information om var, när och hur du har kört kommer anonymiseras och lagras och kan därmed inte kopplas till dina personuppgifter. Bilsport & Mc värnar alltid om den personliga integriteten. Kördatat delas inte med andra och vi använder heller inte kördata i skadeärenden.