• Generellt

  Om Bilsport MC Smart App

  Smart Mc är Sveriges första app som kan ge dig rabatt på din motorcykelförsäkring utifrån hur lugnt du kör med din motorcykel. Aktivera appen innan du börjar köra och med hjälp av GPS-teknik och gyro-information analyseras ditt körbeteende. Ett lugnt och säkert körbeteende ger dig 10 procent rabatt på din trafikförsäkringspremie nästföljande år.

  Hur fungerar försäkringen

  Du laddar ner appen genom att söka på Bilsport & Mc i Appstore. Appen kommer även finnas tillgänglig i Google Play inom kort. Innan du kör iväg med din motorcykel startar du appen och med hjälp av GPS-teknologi och gyro-information mäts och analyseras din hastighet, inbromsningar, accelerationer, svängningar (G-kraft) och körsträcka. Efter varje resa får du feedback baserat på ditt körbeteende och genom en samlad bedömning över tid översätts detta till en rabatt nästföljande år på din trafikförsäkring. Ett lugnt och säkert körbeteende ger dig 10 procent rabatt. Har du redan en försäkring på din motorcykel i Bilsport & Mc kommer vi att automatiskt registrera eventuell rabatt på nästföljande försäkringsperiod. Har du en försäkring i ett annat bolag måste du kontakta oss om du vill byta till Bilsport & Mc och då få rabatten under nästföljande försäkringsperiod. Appen fungerar även utan att den kopplas till en försäkring.

  Fördelar för dig som kör med Smart MC Applikationen

  Försäkringspremien för en vanlig motorcykelförsäkring, oavsett vilket bolag du är kund i, beräknas utifrån ett genomsnitt hur motorcykelförare i din ålder och boende inom samma område som du kör motorcykel. Det innebär att försäkringstagarna i samma grupp betalar gemensamt för de skador som inträffar inom gruppen även om du själv inte är den som behöver nyttja din försäkring. Genom att använda appen Smart Mc kan du själv påverka din försäkringspremie. Kör du lugnt och säkert får du 10 procent rabatt på din trafikförsäkringspremie under nästkommande försäkringsperiod/år.

  Förbättra ditt körbeteende

  Efter avslutad resa kommer ditt körbeteende att ge utslag i en mätare med där färgerna röd, gul och grön indikerar om du har kört lugnt och säkert eller inte. Hamnar du på rött har du ett mer riskfyllt körbeteende samtidigt som grönt visar att du har kört lugnt och säkert. Den gula färgen visar att det fortfarande finns lite förbättringspotential för att du ska komma upp till grön nivå och därmed vara berättigad till rabatt.

  App kopplad till försäkring

  Smart Mc är en app som du kan koppla till din motorcykelförsäkring hos Bilsport & Mc, som är en del av Moderna Försäkringar. Har du en försäkring i ett annat bolag måste du kontakta oss om du vill byta till Bilsport & Mc och då få rabatten under nästföljande försäkringsperiod. Appen fungerar även utan att den kopplas till en försäkring.

  App utan försäkring

  Nej, den fungerar även utan att du har en försäkring. Ladda gärna ner appen redan idag och se hur du kör.

  Rabatt

  Du kan få 10 procent rabatt på din trafikförsäkringspremie nästföljande försäkringsperiod, efter att du har visat upp ett säkert körbeteende under minst 100 mil. Du måste alltså köra med appen påslagen under minst 100 mil för att du ska kunna få premierabatten under nästföljande försäkringsperiod. Samtliga resor som registreras i appen kommer att vara rabattgrundande.