• Om försäkringen och appen

  Hur tecknar jag försäkringen

  Har du redan en försäkring på din motorcykel i Bilsport & Mc kommer vi att automatiskt registrera eventuell rabatt för nästföljande försäkringsperiod. Har du en försäkring i ett annat bolag måste du kontakta oss om du vill byta till Bilsport & Mc och då få eventuell rabatt under nästföljande försäkringsperiod. Kontakta Bilsport & Mc på 0470-201 25 eller gå in på www.bilsportmc.se.

  Vem kan teckna försäkringen

  Alla som har en motorcykel som går att försäkra hos Bilsport & Mc kan få rabatt med Smart Mc.

  Hur gör jag en besparing med Appen

  Appen kan användas av alla slags motorcykelförare men är särskilt gynnsam för dig som kör tryggt, lugnt och säkert eftersom det körbeteendet ger dig rabatt på din trafikförsäkringspremie.

  Måste jag köra med Appen för att få rabatt

  Kör du med appen och idag har en försäkring i ett annat bolag måste du kontakta oss om du vill byta till Bilsport & Mc och då få rabatten under nästföljande försäkringsperiod.

  Hur länge gäller rabatten

  Rabatten gäller för nästkommande försäkringsperiod, ett år i taget.

  Kostar Appen mig något?

  Smart Mc-appen är gratis och du hittar den om du söker på Bilsport & Mc i Appstore. Inom kort kommer den även i Google Play. Du betalar enbart för använd datatrafik enligt ditt befintliga mobilabonnemang. Kostnaden för försäkringen varierar beroende på ett flertal parametrar som t ex ålder på din motorcykel, klassning, ägarens ålder samt bostadsort. Beräkna pris för din försäkring genom att kontakta oss på 0470-201 25 eller besök vår hemsida www.bilsportmc.se Eventuell premierabatt på din trafikförsäkring kommer att ges under nästföljande försäkringsperiod, det vill säga nästa år.

  Vem i hushållet ska teckna försäkringen?

  Ägaren till motorcykeln ska teckna försäkringen.

  Vem i hushållet ska registrera sig på appen?

  Ägaren till motorcykeln ska registrera sig i både appen och på försäkringen. När man registrerar sig första gången får man ange personnummer.

  Flera personer kör samma motorcykel

  I framtiden kommer det att bli möjligt att registrera flera personer på samma registreringsnummer i appen. Av säkerhetsskäl kommer ägaren till motorcykeln, som enligt försäkringsvillkoren även ska vara den huvudsakliga brukaren, att då få godkänna nya personer som vill registrera sig på en och samma motorcykel.

  Hur vet ni att det är jag som kör

  Vi väljer att lita på våra kunder, att det är rätt person som kör som också är den som får tillgodoräkna sig eventuell rabatt.

  Appen och motorcykel registrerat på företag

  Nej, rabatt ges endast till privatpersoner.

  Hur och vart laddar jag ned Appen

  Du som har en iPhone laddar ner appen från AppStore. Du som har en Android-telefon laddar ner den från Google Play. Sök på Bilsport & Mc.

  Vilka enheter stödjer Appen

  Appen fungerar i iPhone med iOS 8 eller senare version, samt i Android-telefoner med version 4.2 eller senare.

  Olika mobilnät

  Appen kan användas i samtliga mobila nät.

  Appen utomlands

  Ja, men din mobiloperatör kan ta ut en avgift för data-roaming. Observera att appen fungerar utomlands men du kommer inte kunna få en körscore när du kör utanför Sveriges gränser. Detta innebär att de mil som du kör utomlands inte kommer att vara rabattgrundande.

  Hur mäts mitt körbeteende och hur kopplas det till en rabatt

  Efter avslutad resa får du ett omdöme på hur du har kört. Omdömet är en reflektion av din personliga körstil och baseras på olika komponenter; vilken hastighet du håller, hur du gör dina inbromsningar, hur du accelererar och svänger (G-kraft). Kalibreringen i appen är gjord för en motorcykel och inget annat fordon. Omdömet kommer att visualiseras i en mätare där färgerna röd, gul och grön indikerar om du har kört lugnt och säkert eller inte. Eventuell rabatt på din trafikförsäkringspremie kommer att ges år två när vi ser hur du har kört.

  • Hamnar mätaren på röd eller gul färg erhålls ingen rabatt
  • Uppnår mätaren en grön färg översätts det till 10 procent rabatt på din trafikförsäkring

  Du måste köra minst 100 mil med appen påslagen för att vi ska kunna beräkna eventuell rabatt. Appen väger samman samtliga resor som registreras i den och ger ett samlat omdöme om du kommer att få rabatt under nästkommande försäkringsperiod. Du kan få 10 procent på din trafikförsäkringspremie och du kan aldrig få "minusrabatt", dvs så kommer du aldrig få betala mer för att du kör osäkert.

  Hur kommer rabatten att visas i mitt försäkringsbrev

  Har du kört med appen och kvalificerat dig till rabatt kommer det stå Smartrabatt i ditt försäkringsbrev.

  Enligt appen är jag beviljad rabatt men jag har inte fått rabatten angiven i mitt försäkringsbrev

  Vi skriver våra försäkringsbrev ca 40 dagar innan det kommer till dig som kund så det kan vara så att det rabattgrundande underlaget inte hunnit komma med på försäkringsbrevet. Hör i så fall av dig till oss så ordnar vi den saken.

  Kvalificeringskrav för rabatt

  För att vi ska kunna beräkna vilken rabatt du kan få under nästföljande år måste du köra minst 100 mil per säsong, inom Sveriges gränser, med appen påslagen. Alla resor som registreras i appen kommer att vara rabattgrundande.

  Antal resor som jag måste registrera för att få/behålla min rabatt

  Du måste köra minst 100 mil med appen påslagen per säsong men det finns inga krav gällande hur många resor. Om du kör under 100 mil så kommer ingen rabatt att utfärdas nästkommande försäkringsår.

  Kan jag kombinera Smart MC-rabatten med övriga rabatter hos Bilsport & MC och Moderna Försäkringar?

  Ja, Smart Mc ingår i Bilsport & Mc och Modernas bonusprogram.