• Pressrelease

  Nu lanseras Sveriges första app som kan ge dig rabatt på din motorcykelförsäkring - Smart Mc!
  Genom att aktivera appen när du kör analyseras ditt körbeteende med hjälp av mobil teknik. Ett lugnt och säkert körbeteende ger dig rabatt på din försäkringspremie kommande försäkringsår.

  - Det finns många motorcyklister som är ansvarsfulla i trafiken och kör på ett lugnt och säkert sätt. Genom att premiera dem som håller gällande hastighetsbegränsning uppmuntrar vi till ett lugnare trafiktempo, vilket ger positiv effekt på både kundens individuella beteende och trafiken i stort, säger Mats Johansson, affärsområdeschef för Bilsport & Mc.

  Innan du kör iväg med din motorcykel startar du Bilsport & Mc:s app och med hjälp av GPS-teknologi och gyro-information mäts och analyseras din hastighet, inbromsningar, accelerationer, svängningar (G-kraft) och körsträcka. Efter varje resa får du feedback på ditt körbeteende. Ett lugnt och säkert körbeteende under minst 100 mil ger dig 10 procent rabatt på din trafikförsäkringspremie hos Bilsport & Mc under nästkommande försäkringsår.

  Tekniken med individuellt prissatta motorförsäkringar finns sedan tidigare för bilar men är vanligare utomlands, t ex i England, USA och i Italien. I november 2015 kom den första individanpassade bilförsäkringen till Sverige, Moderna Smart Bil. Lanserad av Bilsport & Mc:s moderbolag Moderna Försäkringar.

  - Vi har sneglat på Moderna Smart Bil och ser att koncept där kunderna får betala som de kör fungerar. Många kunder som använder appen uppvisar ett bra körbeteende och får därmed rabatt på sin försäkringspremie. Vi vill erbjuda våra motorcykelkunder möjlighet till samma sak och lanserar nu Smart Mc, avslutar Mats Johansson.

  Testa ditt körbeteende utan försäkring?

  Appen Smart Mc är kostnadsfri att ladda ner via AppStore och Google Play och kan användas även utan att du tecknar en försäkring.