• Pris

    Trafikförsäkring 324 kr

    Halvförsäkring 404 kr

    Helförsäkring 513 kr

    Garageförsäkring liten (stöld, brand) 80 kr

    Garageförsäkring stor (stöld, brand, vagnskada) 189 kr