Har ni bytt plusgironummer?

Under 2018 bytte vi plusgironummer från 4129803-5 till 4169000-9. Båda nummer går att använda.