Fordon

  • Nej, det behöver du inte. När du sålt ditt fordon får vi informationen av Transportstyrelsen och avslutar därmed din försäkring från försäljningsdatumet. Ibland kan det ta några dagar innan vi får informationen, men så fort vi blivit informerade avslutar vi din försäkring.

    Gäller det en veteranmoped eller ett garageförsäkrat fordon sker dock inte uppsägningen per automatik. Då måste du själv kontakta oss.

  • Du betalar bara försäkringspremie för den tiden du varit ägare till fordonet. Om du har betalat premie för en längre tid än du varit ägare till fordonet återbetalar vi dig det resterande beloppet.

  • Våra försäkringar är helårsavtal. Det betyder att försäkringen har samma omfattning året runt. En avställning påverkar inte omfattningen, kostnaden eller avtalet. Du kan självklart avsluta försäkringen i samband med avtalets huvudförfallodag. Kom ihåg att meddela oss i tid.

  • Du ska alltid ha med dig del 1 av fordonets registreringsbevis. Beroende på vilket land/vilka länder du ska besöka kan du även behöva ett så kallat Grönt Kort. Ett Grönt Kort är ett intyg på att fordonet har en giltig trafikförsäkring.
    För att beställa eller ta reda på om du behöver ett Grönt Kort, klicka här