25-28/9 sker underhåll på vår webb. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer

  • Vi ska ut och köra i Europa, behöver jag något intyg med mig?

    Du ska alltid ha med dig Del 1 av registreringsbevis. Beroende på vilket land/vilka länder du ska besöka kan du även behöva ett så kallat Grönt Kort, d.v.s. ett intyg att fordonet har en giltig trafikförsäkring.
    För att beställa eller ta reda på om landet/länderna du ska besöka kräver ett Grönt Kort kan du klicka här