Hur kontaktar jag klagomålsansvarig?

Du når klagomålsansvarig genom att mejla eller skriva till:

Adress:
Moderna Försäkringar, klagomålsansvarig
Box 7830
103 98 Stockholm

Mejl:
klagomalsansvarig@modernaforsakringar.se

Vi återkommer senast inom två veckor med besked om hur ärendet kommer att hanteras.