1. Hem
  2. Kontakta oss
  3. Vanliga frågor och svar
  4. Generella frågor
  5. Du når Klagomålsansvarig genom att mejla eller skriva till:

Du når Klagomålsansvarig genom att mejla eller skriva till:

Moderna Försäkringar, Klagomålsansvarig, Box 7830, 103 98 Stockholm. klagomalsansvarig@modernaforsakringar.se
Vi kan behöva lite tid på oss att fatta beslut i ärendet men vi återkommer senast inom två veckor med besked om hur ärendet kommer att hanteras.