• Måste man ha en försäkring?

    Man måste ha trafikförsäkring på fordon som inte är avställda hos VTR, även när fordonet har körförbud eller är stulet. Försäkringstagaren ska alltid vara fordonets ägare. Om trafikförsäkring saknas och fordonet inte är avställt så tar Trafikförsäkringsföreningen (TFF) ut en avgift av ägaren. Den föregående ägarens försäkring upphör att gälla samma dag som ägarbytet görs. Datum för ägarbyte är den dagen som skrivs på registreringshandlingarna, inte den dagen som VTR får pappret. Är MC påställd hos VTR ska den nya ägaren teckna försäkring på fordonet fr. o. m. samma dag som ägarbytet sker.