Lista över stulna motorcyklar
Lista över stulna bilar

Har du ett tips?

Stöldtipset.se  är försäkringsbranchens gemensamma tipstjänst. Genom Stöldtipset kan allmänheten enkelt tipsa om stöldgods och försäkringsbedrägerier.

Alla tips som kommer in hanteras av personal på Larmtjänst. Tips kan lämnas på telefon 020 325 325 eller via webbsidan.  Upplysningar som leder till att ett stulet fordon återlämnas till rättmätig ägare belönas. Givetvis kan du vara helt anonym!

Följ Stöldtipset på Twitter  och Facebook .