Er möjlighet att teckna försäkring genom ombudsinloggningen på vår hemsida har tillfälligt stängts ner

Ni kan istället, precis som tidigare lägga trafikförsäkringsbevis och skicka försäkringsansökan via Bilvision och Infotorg. Dessa kanaler påverkas inte och en ”tips-peng” på 200 kr tillfaller er för varje lagd trafikförsäkringsbevis/ansökan.

Anledningen till detta är att som en följd av GDPR genomför EU ett direktiv som kallas IDD (Insurance Distribution Directive). Detta för att stärka konsumentskyddet ytterligare och skärpa kraven kring förmedling och rådgivning av försäkringstjänster. Det innebär bland annat att den som avser att utföra någon av dessa tjänster måste registreras som förmedlare hos finansinspektionen.