Märkesförsäkra din BMW motorcykel

Din motorcykel – dina val

Priset på försäkringen påverkas inte av att du lånar ut din motorcykel till en annan förare, använder skyddskläder eller om du har den inlåst nattetid på hemorten. Vid aktuell skadehändelse påverkas istället självrisken.

Försäkrad året om

Försäkringen är en så kallad året-runt-försäkring. Det innebär att den har samma omfattning året om och avställning förändrar inte försäkringens omfattning. Prissättningen är istället säsongsvarierad med fördelen att en mycket liten del av helårskostnaden tas ut under vintermånaderna, vilket då ska motsvara en garageförsäkring.

Om du har en BMW Motorrad Försäkring tecknad hos Trygg-Hansa hittar du information om din försäkring hos Trygg-Hansa. 

Detta ingår
Hel Halv Trafik

Trafikförsäkring måste du enligt lag ha när din motorcykel är i trafik. En trafikförsäkring ersätter personskador vid en trafikolycka och skador på annans egendom, så kallade egendomsskador.

Trafikförsäkringen gäller inte för några som helst skador på din egen motorcykel och inte heller för skador på egendom som du transporterar i eller på motorcykeln. Däremot kan du få ersättning för kläder och tillhörigheter som du har på dig och som blir skadade i en trafikolycka.

Om du skulle bli påkörd av någon annan är det från den förarens trafikförsäkring som du får ersättning. Skulle personen som kör på dig sakna trafikförsäkring ersätter Trafikförsäkringsföreningen dig för dina skador.

Självrisk: 1 000 kr.

Ersätter skada orsakad genom brand, brand som anlagts av tredje man, åsknedslag, explosion och brand på elektriska kablar genom kortslutning.

Självrisk: 1 000 kr.

Ersätter vindruta, vindskiva, kåpglas som spruckit eller genombrutits samt strålkastarglas som genombrutits.

Självrisk: 500 kr vid byte och 0 kr vid reparation.

Med Allrisk, som även kallas drulleförsäkring, får du ersättning om du tankar fel bränsle eller tappar bort startnyckeln.

Självrisk: 1 000 kr.

Ersätter skada som uppstår genom stöld eller tillgrepp och vid försök till detsamma.

Självrisk: 1 500 kr.

Ersätter transport av motorcykeln, föraren och passageraren som blivit nödvändig på grund av att motorcykeln har skadats, råkat ut för driftstopp eller stulits.

Ersätter även hyrbil i upp till 7 dygn vid avbrott under resa som varar i minst 2 dygn och 200 km från hemorten.

Självrisk: 1 000 kr.

Du kan få 10 behandlingstillfällen hos en terapeut eller psykolog som vi hänvisar dig till, om du mår psykiskt dåligt efter en skada som ersätts av försäkringen.

Ingen självrisk.

Om du hamnar i en tvist som gäller det försäkrade fordonet kan vi ersätta advokat- och rättegångskostnader.

Självrisk: 20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr.

Ersätter oförutsedd skada som påverkar motorcykelns funktion och som avser motor, elektronik eller ABS-system.

Maskinskada gäller serietillverkad motorcykel som är högst 12 år gammal och har körts högst 8 000 mil.

Momentet upphör att gälla när någon av gränserna har passerats.

Självrisk: 1 000 kr.

Ersätter skador på din egen motorcykel.

Självrisk: 3 000 kr, 0 kr självrisk vid kollision med djur.

Trygghet+ är en tilläggsförsäkring som ingår i märkesförskringen och som ger dig och din motorcykel ett ännu bättre skydd.

 • Utökad tillbehörsersättning Ger högre ersättning för skador på eftermarknadstillbehör – högsta ersättningen höjs till 100 000 kr.
 • Olycksfallsförsäkring Försäkringen ersätter medicinsk invaliditet upp till 800 000 kr. Den ersätter även sjukhusvistelse (i minst 3 dygn som patienten betalar för) med 9 000 kr. Ingen självrisk.
 • Efterlevandeskydd Ersättning vid dödsfall i samband med trafikolycka. Gäller föraren och eventuell passagerare, med två prisbasbelopp per person. Ingen självrisk.
 • Vägassistans Bärgning till valfri verkstad vid driftstopp, även vid bränslebrist och punktering, när MC:n inte går att laga på plats inom rimlig tid. Reparation eller däckbyte på plats vid punktering under färd. Hyrbil i upp till 21 dygn vid driftstopp under en resa som varar i minst 2 dygn och 20 mil från hemorten. Ingen självrisk.

Du betalar samma pris oavsett om du lånar ut din motorcykel till en annan förare, använder skyddskläder eller om du har den inlåst nattetid på hemorten.

Varför betala mer för något som kanske aldrig inträffar? Vid aktuell skadehändelse påverkas istället självrisken. 

 • Inget prispåslag om du vill kunna låna ut din MC
 • Inget prispåslag om du inte kan låsa in din MC
 • Ingen självrisk vid kollision med djur
 • Hyrbil i 21 dygn vid driftstopp på resa
 • Nyvärdesersättning i 24 månader
 • Ingen milbegränsning
 • Reparation sker alltid på auktoriserad BMW verkstad
 • Autogiro - dela upp din betalning utan extra avgifter
 • Ingen självrisk vid stöld när du har spårsändare
 • Ersättning redan efter 14 dagar vid stöld
 • Vägassistans ingår utan självrisk
 • Marknadens högsta ersättning för eftermarknadstillbehör, 100 000 kr
 • Maskinskada gäller i hela 12 år/8 000 mil

Villkoret innehåller exakt information om vad din försäkring täcker och hur vi ersätter dig vid en eventuell skada. Det är villkoret, tillsammans med ditt försäkringsbrev, som är ditt avtal med oss.

Vi erbjuder två olika försäkringsprodukter för BMW Motorrad Insurance. En för din nyare motorcykel (BMW MC-försäkring) och en för din motorcykel som är äldre än 25 år (BMW Entusiast MC-försäkring).

Den senaste versionen av villkoren, 2024-02-01, gäller för dig som tecknar försäkringen 1 februari 2024 eller senare, eller förnyar din försäkring 1 juni 2024 eller senare. Annars gäller de äldre villkoren. På ditt försäkringsbrev står det vilken version som gäller för just dig.

När du anmäler en skada och ansöker om ersättning från försäkringen, utgår vi från den version av villkoren som gällde när skadan inträffade.

Om du söker äldre villkor, se alla villkor för MC-försäkring.

Förköpsinformationen är en sammanfattning av den försäkring du vill teckna. Spara den och läs igenom för att se om den stämmer överens med vad du behöver för försäkringsskydd.

Produktfaktabladet beskriver försäkringen kortfattat. Det kallas också för IPID och är ett bra underlag för att jämföra försäkringar mellan olika bolag.

Viktigt! Läs alltid igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar din försäkring. Efter att du tecknat finns all information, tillsammans med ditt försäkringsbrev, på Mina Sidor. Om du valt att inte vara digital kund hos oss får du all information hemskickad – kom ihåg att spara den på ett säkert ställe.

Har du frågor eller vill ändra något i din försäkring? Hör av dig till vår kundservice för BMW Motorrad Insurance på 075 243 89 73.

Öppettider:
Måndag - torsdag: 08.00-18.00
Fredag: 08.00-17.00

Välkommen att logga in på Mina sidor. Här kan du göra och se dina ärenden hos oss.

Anmäl din skada digitalt på webben via vårt formulär. Vi hjälper dig steg för steg.