Försäkra din veteranbil hos oss

Något är fel
Något är fel
Ange värde

Personuppgifter Läs mer

När du ska försäkra din ögonsten vill du givetvis ha en partner som delar din passion för bilar. Vi försäkrar allt från renoveringsobjekt och klassiker till rat rods och välputsade sportvagnar. Vi har inga krav på att du ska vara medlem i någon klubb eller organisation. För oss är det din bil och ditt intresse som är det viktiga. 

En bra entusiastförsäkring handlar inte bara om vilka försäkringsvillkor som gäller. Hos oss får du prata med kunniga medarbetare hela vägen, från första kontakten till införsäkring av ditt fordon. Om olyckan skulle vara framme får du hjälp av våra medarbetare som kan din bil, delar ditt intresse och förstår vad din bil betyder för dig.

Får du haveri på din bil är det kanske inte lämpligt att få den bärgad till närmaste avtalsverkstad, som de flesta försäkringsbolag erbjuder idag. Bilarna som vi försäkrar är inte alltid lämpliga, om ens möjliga, att reparera hos en vanlig bilverkstad. Hos oss väljer du vilken verkstad bilen ska till eller om det passar dig bättre att få den hem till ditt eget garage för att reparera den på egen hand.

Värdering av din bil är en inte helt oväsentlig fråga. Att försäkra din hobbybil på en försäkring avsedd för bruksbilar kan bli en kostsam affär eftersom kunskapen om ditt speciella fordon oftast saknas. När du försäkrar din ögonsten hos Bilsport & MC tar vi hänsyn till alla väsentliga aspekter som skick, utrustning och modifieringar. Vi tar givetvis även hänsyn till rådande marknadstrender när det kommer till unika bilmodeller, äkta bilar, kopior, matching numbers och så vidare.

Entusiastbilen ska användas för nöjeskörning och inte som huvudsaklig bruksbil.

Detta ingår i din försäkring Hel Halv Avställd/Garage

Trafik

Trafikförsäkring måste du enligt lag ha när din bil är i trafik. En trafikförsäkring ersätter personskador vid en trafikolycka och skador på annans egendom, så kallade egendomsskador. Den gäller inte för några som helst skador på din egen bil och inte heller för skador på egendom som du transporterar i bilen. Däremot kan du få viss ersättning för kläder och tillhörigheter som du har på dig och som blir skadade i en trafikolycka. Om du skulle bli påkörd av någon annan är det från den förarens trafikförsäkring som du får ersättning. Skulle personen som kör på dig sakna trafikförsäkring ersätter Trafikförsäkringsföreningen dig för dina skador. Självrisk: 1 000 kr.

Stöld

Ersätter skada som uppstår genom stöld eller tillgrepp och vid försök till detsamma. Självrisk: 2 000 kr.

Brand

Ersätter skada orsakad genom brand, brand som anlagts av tredje man, åsknedslag, explosion och brand på elektriska kablar genom kortslutning. Självrisk: 1 000 kr.

Räddning

Ersätter transport av fordonet, föraren och passageraren som blivit nödvändig på grund av att fordonet har skadats, råkat ut för driftstopp eller stulits. Självrisk 1 000 kr.

Rättsskydd

Om du hamnar i en tvist som gäller det försäkrade fordonet kan vi ersätta advokat- och rättegångskostnader. Självrisk: 20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr.

Glas

Ersätter vind-, sido- eller bakruta som spruckit, genombrutits eller krossats. OBS! Skada som skett i samband med att fordonet har kolliderat, vält eller körts av vägen ersätts inte av glasförsäkringen, utan av vagnskada. Självrisk: 35% av kostnaden, lägst 1 000 kr. 0 kr vid reparation.

Vagnskada

Ersätter skador på din egen bil. 0 kr självrisk vid kollision med djur. Självrisk: 3 000 kr.

Tilläggsförsäkring

Med paketet trygghet+ får du en mer heltäckande försäkring, samt 0 kr i självrisk på hyrbil.

 • Ersätter tillbehör till bilen upp till 80 000 kr.

  Självrisk beroende på skadehändelse.

 •  Ersätter lackering upp till 80 000 kr.

  Självrisk beroende på skadehändelse.

 • Ersätter hyrbil i upp till 7 dygn vid avbrott under resa som varar i minst 2 dygn och 200 km från hemorten.

  Självrisk: 0 kr.

Generösa rabatter

 • Flerfordonsrabatt om du försäkrar fler entusiastbilar eller motorcyklar hos oss.
 • Helkundsrabatt om du samlar dina försäkringar hos Moderna Försäkringar.
 • Klubbrabatt om du är medlem i någon av de klubbar vi samarbetar med.

Du kan få högst 20 % rabatt per försäkring. Begränsningar finns i vilka rabatter som kan kombineras.

Vad är priset och hur tecknar du försäkring?

Du tecknar försäkringen genom att fylla i ditt personnummer, fordonets registreringsnummer och dess marknadsvärde i fritextfälten som du hittar längst upp på denna sida. Glöm inte att läsa förköpsinformationen. Viktigt att notera: vid köp av försäkringen begär vi fotodokumentation på din bil. Bilduppladdningsfunktion finns i köpflödet. Du måste därför ha fotodokumentationen sparad på den telefon, surfplatta eller dator som du gör ansökan ifrån. Du kan även ringa vår kundservice och teckna försäkringen. Fordonet kan då helförsäkras direkt och uppgifterna du lämnat om bilens skick och värde bekräftar du sedan genom att skicka fotodokumentation till oss inom 14 dagar. Du får all nödvändig information av kundservice. Fotodokumentationen ska visa fordonet framifrån, bakifrån samt höger- och vänsterifrån. Den ska även visa motorrum, bagage, inredning fram och inredning bak.


 • Bruksbilar

  Är entusiastbilen din huvudsakliga bruksbil hänvisar vi till Moderna Försäkringar

  Modifierade och ombyggda bilar

  Vi gör alltid en individuell bedömning av bilen som ska försäkras. Bilar som är modifierade för, eller kommer att användas till, banracing, dragracing, drifting eller terrängkörning förbehåller vi oss rätten att besluta om individuell försäkringsomfattning och pris för. Detsamma gäller bilar där registreringshandlingen inte stämmer överens med verkligheten. I båda dessa fall rekommenderar vi att ni kontaktar oss för en individuell lösning.

  Fordonets värde

  Värdet på bilar går upp och ned och påverkas av flera faktorer, bland annat skicket och marknaden. För att inte din bil ska vara underförsäkrad eller tvärtom överförsäkrad är det viktigt att du själv följer marknadsläget för just din bilmodell och kontaktar oss vid eventuella förändringar.

  Det är alltid det dagsaktuella marknadsvärdet som gäller vid en skada, dock högst beloppet som står på ditt försäkringsbrev.

  Bankörning

  Vi stödjer utvecklingen, återväxten och bevarandet av fordonshobbyn på våra vägar och i våra garage. Ingen del av entusiastförsäkringen gäller därför om du skulle köra din bil på inhägnat tävlingsområde, i enlighet med trafikskadelagen.

Fördelar med vår försäkring

 • Ingen självrisk vid kollision med djur.
 • Ingen självrisk vid reparation av glas.
 • Hyrbilsersättning och husvagnsförsäkring finns som tillägg.
 • Ersättning redan efter 14 dagar vid stöld.
 • Välj verkstad själv vid skada. Du kan även välja att reparera själv.
 • Reducerad stöldsjälvrisk med spårsändare.
 • Autogiro - dela upp din betalning utan extra avgifter.

Lojalitetsprogram

 • 1 skadefritt år ger 500 kr intjänad vagnskadesjälvrisk på din entusiastförsäkring.
 • 2 skadefria år ger 1 000 kr intjänad vagnskadesjälvrisk på din entusiastförsäkring.
 • 3-4 år skadefria år ger 1 500 kr intjänad vagnskadesjälvrisk på din entusiastförsäkring.
 • 5 år skadefria år ger 1 500 kr intjänad vagnskadesjälvrisk, och 1 000 kr intjänad trafiksjälvrisk på din entusiastförsäkring.

Efter nyttjande av lojalitetsprogrammets självrisker nollställs de. Vid 5 skadefria år nollställs de först efter två skador.