Försäkra din veteranbil hos oss

Något är fel
Något är fel
Ange värde

personuppgifter Läs mer

Detta ingår i din försäkring Hel Halv Avställd/Garage

Trafik

Trafikförsäkring måste du enligt lag ha när din bil är i trafik. En trafikförsäkring ersätter personskador vid en trafikolycka och skador på annans egendom, så kallade egendomsskador. Den gäller inte för några som helst skador på din egen bil och inte heller för skador på egendom som du transporterar i bilen. Däremot kan du få viss ersättning för kläder och tillhörigheter som du har på dig och som blir skadade i en trafikolycka. Om du skulle bli påkörd av någon annan är det från den förarens trafikförsäkring som du får ersättning. Skulle personen som kör på dig sakna trafikförsäkring ersätter Trafikförsäkringsföreningen dig för dina skador. Självrisk: 1 000 kr.

Stöld

Ersätter skada som uppstår genom stöld eller tillgrepp och vid försök till detsamma. Självrisk: 2 000 kr.

Brand

Ersätter skada orsakad genom brand, brand som anlagts av tredje man, åsknedslag, explosion och brand på elektriska kablar genom kortslutning. Självrisk: 1 000 kr.

Räddning

Ersätter transport av fordonet, föraren och passageraren som blivit nödvändig på grund av att fordonet har skadats, råkat ut för driftstopp eller stulits. Självrisk 1 000 kr.

Rättsskydd

Om du hamnar i en tvist som gäller det försäkrade fordonet kan vi ersätta advokat- och rättegångskostnader. Självrisk: 20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr.

Glas

Ersätter vind-, sido- eller bakruta som spruckit, genombrutits eller krossats. OBS! Skada som skett i samband med att fordonet har kolliderat, vält eller körts av vägen ersätts inte av glasförsäkringen, utan av vagnskada. Självrisk: 35% av kostnaden, lägst 1 000 kr. 0 kr vid reparation.

Vagnskada

Ersätter skador på din egen bil. 0 kr självrisk vid kollision med djur. Självrisk: 3 000 kr.

Tilläggsförsäkring

Med paketet trygghet+ får du en mer heltäckande försäkring, samt 0 kr i självrisk på hyrbil.

Generösa rabatter

 • Flerfordonsrabatt om du försäkrar fler entusiastbilar eller motorcyklar hos oss.
 • Helkundsrabatt om du samlar dina försäkringar hos Moderna Försäkringar.
 • Klubbrabatt om du är medlem i någon av de klubbar vi samarbetar med.

Du kan få högst 20 % rabatt per försäkring. Begränsningar finns i vilka rabatter som kan kombineras.

Vad är priset och hur tecknar du försäkring?

Du tecknar försäkringen genom att fylla i ditt personnummer, fordonets registreringsnummer och dess marknadsvärde i fritextfälten som du hittar längst upp på denna sida. Glöm inte att läsa förköpsinformationen. Viktigt att notera: vid köp av försäkringen begär vi fotodokumentation på din bil. Bilduppladdningsfunktion finns i köpflödet. Du måste därför ha fotodokumentationen sparad på den telefon, surfplatta eller dator som du gör ansökan ifrån. Du kan även ringa vår kundservice och teckna försäkringen. Fordonet kan då helförsäkras direkt och uppgifterna du lämnat om bilens skick och värde bekräftar du sedan genom att skicka fotodokumentation till oss inom 14 dagar. Du får all nödvändig information av kundservice. Fotodokumentationen ska visa fordonet framifrån, bakifrån samt höger- och vänsterifrån. Den ska även visa motorrum, bagage, inredning fram och inredning bak.

Fördelar med vår försäkring

 • Ingen självrisk vid kollision med djur.
 • Ingen självrisk vid reparation av glas.
 • Hyrbilsersättning och husvagnsförsäkring finns som tillägg.
 • Ersättning redan efter 14 dagar vid stöld.
 • Välj verkstad själv vid skada. Du kan även välja att reparera själv.
 • Reducerad stöldsjälvrisk med spårsändare.
 • Autogiro - dela upp din betalning utan extra avgifter.

Lojalitetsprogram

 • 1 skadefritt år ger 500 kr intjänad vagnskadesjälvrisk på din entusiastförsäkring.
 • 2 skadefria år ger 1 000 kr intjänad vagnskadesjälvrisk på din entusiastförsäkring.
 • 3-4 år skadefria år ger 1 500 kr intjänad vagnskadesjälvrisk på din entusiastförsäkring.
 • 5 år skadefria år ger 1 500 kr intjänad vagnskadesjälvrisk, och 1 000 kr intjänad trafiksjälvrisk på din entusiastförsäkring.

Efter nyttjande av lojalitetsprogrammets självrisker nollställs de. Vid 5 skadefria år nollställs de först efter två skador.