Generella frågor

 • Nej, du har ingen särskild uppsägningstid. Däremot finns det regler för vid vilken tidpunkt en försäkring kan upphöra. Försäkringar för fordon kan du avsluta med omedelbar verkan om du inte längre äger fordonet, eller när försäkringen har sin huvudförfallodag. Huvudförfallodagen är den dag när din försäkring förnyas. Vanligen sker det en gång om året.

 • Du kan säga upp försäkringen till huvudförfallodagen, det vill säga dagen då försäkringen förnyas. Meddela oss när som helst innan dess. Du kan även säga upp försäkringen med omedelbar verkan. Till exempel om försäkringsbehovet har upphört för att du har sålt din bil eller liknande. Tänk på att din försäkring hos Bilsport och MC kan vara en årsförsäkring.

  Om du vill avsluta din försäkring, ring oss på 0470-201 25.

 • Om du medvetet använder en annan person för ägarskap och försäkring i syfte att få en lägre premie, är detta något som kallas ”försäkrat intresse”. Det kan medföra att du blir helt utan ersättning vid en skada.

 • Vår målsättning är nöjda kunder. Om du inte är nöjd med beslutet i ett ärende, eller hur du blivit bemött, kan du vända dig till den som handlagt ärendet. Det är oftast tillräckligt för att situationen ska klaras upp. Läs mer om vår klagomålshantering här.

 • Du ska alltid ha med dig del 1 av fordonets registreringsbevis. Beroende på vilket land/vilka länder du ska besöka kan du även behöva ett så kallat Grönt Kort. Ett Grönt Kort är ett intyg på att fordonet har en giltig trafikförsäkring.
  För att beställa eller ta reda på om du behöver ett Grönt Kort, klicka här

 • Våra försäkringar är helårsavtal. Det betyder att försäkringen har samma omfattning året runt. En avställning påverkar inte omfattningen, kostnaden eller avtalet. Du kan självklart avsluta försäkringen i samband med avtalets huvudförfallodag. Kom ihåg att meddela oss i tid.

 • Du betalar bara försäkringspremie för den tiden du varit ägare till fordonet. Om du har betalat premie för en längre tid än du varit ägare till fordonet återbetalar vi dig det resterande beloppet.

 • Nej, det behöver du inte. När du sålt ditt fordon får vi informationen av Transportstyrelsen och avslutar därmed din försäkring från försäljningsdatumet. Ibland kan det ta några dagar innan vi får informationen, men så fort vi blivit informerade avslutar vi din försäkring.

  Gäller det en veteranmoped eller ett garageförsäkrat fordon sker dock inte uppsägningen per automatik. Då måste du själv kontakta oss.

MC

 • Om köparen inte kommer tillbaka med ditt fordon efter provkörning klassas det inte som stöld. Det klassas då som olovligt brukande, olovligt förfogande eller bedrägeri. Det är oftast undantaget från försäkringen.

  Vi rekommenderar dig inte att åka med vid en provkörning, men:

  • kontrollera att köparen verkligen är den person som den utger sig för att vara. Stämmer fotot på legitimationen? Vid minsta osäkerhet, be köparen skriva sin namnteckning och jämför med legitimationen som visas upp. Fotografera legitimationen eller behåll den under provkörningen.
  • Genomför provkörningen på ett inhägnat område, eller en anvisad körsträcka, där du hela tiden har uppsikt över föraren. Om det inte är genomförbart, följ efter med bil eller annan MC.
  • Begär hela eller delar av köpesumman innan provkörning. Swish är enkelt. Då kan du snabbt skicka tillbaka pengarna om det inte blir affär.
  • Ha bara lite bränsle i tanken.
  • Ta fordonet föraren kom i som pant. Men kolla upp att föraren faktiskt äger fordonet och att nycklarna som du får fungerar.
  • Ge inte ut nycklarna förrän ovanstående punkter är avklarade.
  • Efter avslutad provkörning, ta ur nycklarna ur tändningslåset.
  • Lyssna på din magkänsla. Känns något fel är det oftast så.
 • Du får gärna använda din MC på bana för att utveckla dig själv och bli en bättre förare. Däremot gäller inte försäkringen om det sker någon form av tidtagning, tävling eller träning inför tävling.

 • Vi har krav på att man använder minst dubbla lås om man t.ex. parkerar sin motorcykel utomhus dagtid. Styrlåset räknas som ett godkänt lås. 

  Klassning på lås varierar beroende på vilken typ utav lås det är, men lägst klass 3 eller C.  

  När du har motorcykeln ståendes hemma över natten ska den vara inlåst i garage. 

  Skulle man inte följa våra låskrav påverkas stöldsjälvrisken vid en eventuell skada.   

 • Nej, däremot räknas ditt styrlås som ett godkänt lås.

 • Som medlem i Sveriges Motorcyklister eller i någon av de andra klubbar som vi samarbetar med kan man få rabatt på sin MC försäkring.

 • Redan i vår halvförsäkring ingår momentet räddning, också kallat bärgning, med en självrisk på 1000 kr. Har man tecknat vårt tillägg Trygghet+ ingår räddningsmomentet utan självrisk.

Entusiastbil

 • Ta den till jobbet och visa kollegorna, hämta barnen från förskolan eller åk till kiosken och köp en glass. Använd bilen upp till 1 000 mil om året, så länge den inte är din huvudsakliga bruksbil.

 • Du ska ha fått ett mejl från oss med en länk till en säker sida på vår webbplats. Där laddar du upp bilderna på din bil.

  Har du inte fått mejlet med länken? Ring oss på 0470-201 25 så hjälper vi dig!

  Bilderna är viktiga för att vi ska känna till din bils skick och utförande, så att du får rätt ersättning vid en eventuell skada.

 • Nej, du behöver inte ha något annat fordon registrerat för att kunna teckna en försäkring hos oss. Det enda kravet är att du inte använder bilen varje dag som förstabil/bruksbil, utan som hobbybil.

 • Nej, dessvärre erbjuder vi i dagsläget ingen försäkring för EPA eller A-traktorer.

 • I dagsläget har vi en försäkring för bilar som är 25 år eller äldre, med undantag för amatörbyggda bilar. Du kan läsa mer om den här!

  Vi har även en försäkring för modernare entusiastbilar, slå oss en signal på 0470-201 25 så berättar vi gärna mer!

Moped

 • Nej. Om den faktiska ägaren och huvudsakliga brukaren skiljer sig från försäkringstagaren kallas detta ”försäkrat intresse”, detta kan medföra att man blir helt utan ersättning vid en eventuell skada.

 • Mopeden måste vara 30 år eller äldre för att kunna försäkras hos oss.

 • Ja det kan du! Hos oss kan man ha upp till fem (5) stycken mopeder i samma försäkring med samma omfattning. Vill du veta mer så tveka inte på att slå oss en signal på 0470-201 25. 

Betalning

 • Ja, från och med 1 april 2023 gäller vårt nya bankgironummer 5913-6952 för nytecknade försäkringar. Du ska alltid betala till det bankgiro eller plusgiro som står på din senaste faktura.

 • Hos oss kan du betala med autogiro, faktura eller e-faktura.

  • Med autogiro delar du upp betalningen och betalar per månad.
  • Med faktura betalar du per helår eller delar upp betalningen per halvår.
  • Med E-faktura kan du betala per helår, halvår eller månadsvis.

  Fakturor kommer antingen till Mina sidor eller hem till dig i brevlådan, beroende på om du har valt digital post eller inte. För att betala med e-faktura behöver du kontakta din bank. Är du ansluten till Kivra så får du dina handlingar dit.

 • Nej, vi tar inte någon extra avgift för att du väljer att dela upp din betalning.

 • Du får avgift från TFF om du äger ett fordon som är påställt (i trafik) hos Transportstyrelsen, men saknar trafikförsäkring. Ofta beror avgiften på att försäkringen inte har betalats i tid och därför blivit uppsagd. Det kan också vara så att försäkringen har tecknats för sent, alltså inte samma dag som du blev ägare till fordonet. Läs mer hos TFF.

 • Ja det kan du, både dina försäkringsbrev och fakturor finns tillgängliga på Mina Sidor.

 • Pengarna dras från ditt konto vid varje månadsskifte. Dragningen görs mellan den 28:e och den första vardagen i månaden.

  Hur mycket som dras per tillfälle kan du se på autogirobeskedet som du får innan den första dragningen. Du får ett nytt autogirobesked om beloppet ändras.

 • Vi försöker igen de kommande vardagarna. Om dragningen misslyckas då också, kommer du att få en påminnelse av oss. Av påminnelsen framgår det att vi gör ett nytt försök vid nästa månadsskifte. Då kommer vi även att inkludera det obetalda beloppet från föregående månad, om även den dragningen misslyckas kommer din försäkring att upphöra. Är du osäker på hur det kommer fungera för dig får du gärna slå oss en signal på 0470-201 25.

 • Ring oss på 0470 201 25 så hjälper vi dig att byta.

  Här har vi samlat mer information: Autogiro – så går det till

 • Det gör du enklast i din internetbank, till exempel när du lägger in din vanliga faktura för betalning. Då visas ett meddelande om att vi stödjer betalning via e-faktura. Svara att du vill byta till det, så kommer din nästa faktura att komma som e-faktura direkt till din internetbank. Du kan även kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

 • Ja, det går bra. Ring oss på 0470-201 25 så hjälper vi er att ordna det. Tänk på att både försäkringstagare och betalare behöver vara med under samtalet.

 • Om du fått sms, mejl eller brev från oss där vi ber dig säkerställa att det finns pengar på ditt autogirokonto innebär det tre saker:

  1. Vi lyckades inte dra pengar förra månaden för den försäkring/de försäkringar som du står som betalare för.
  2. Vi kommer att dra pengar för två månader kommande dragning.
  3. Om vi inte lyckas dra pengar, kommer försäkringen/försäkringarna att sägas upp retroaktivt. Det gäller från föregående månad.

  Vad ska jag göra?

  Säkerställ att pengarna finns på kontot så fort som möjligt. Vi drar pengarna mellan den 28:e och den första vardagen i månaden, och försöker igen under vardagarna efter det.

 • Bilsport & MC är sedan 2022 en del av Trygg-Hansa. Därför övergår vi nu till en lösning där Trygg-Hansa hanterar autogirobetalningarna åt oss.

  Om du har flera försäkringar hos oss, kan du under en övergångsperiod ha olika betalningsmottagare för olika försäkringar – antingen Trygg-Hansa, eller som tidigare Bilsport & MC/Moderna Försäkringar.

 • Loggar du in på Kivra kan du gå in under inställningar och själv välja vilka avsändare du vill ta emot digital post ifrån. Där kan du välja att inte ta emot post från oss via Kivra.

 • Vi jobbar med något som kallas säsongsvarierad premie, det innebär att försäkringen kostar mer över sommarhalvåret än vad den gör över vinterhalvåret, fördelat enligt diagrammet nedan. Du betalar däremot aldrig mer än den totala årspremien.

  Q&A.JPG

Skador

 • Ring vår bärgningsjour på telefonnummer 0771 506 500. De ordnar då med bärgning till närmsta lämpliga verkstad. Du behöver ha minst en halvförsäkring för att denna händelse ska täckas.

  För skador som inträffat utomlands når du Bilsport & MCs skadejour på: 0046 771 506 500.

 • Är bilen hel- eller halvförsäkrad hos oss täcker din försäkring stenskott. Du beställer själv tid för lagning hos valfri glasverkstad. Därefter sköter verkstaden kontakten med oss. Du behöver inte ringa till oss för att anmäla skadan. Att laga stenskott är kostnadsfritt för dig som kund.

 • Du anmäler skadan direkt till oss genom att välja skadehändelse här på vår webbplats.

  Vi återkommer sedan till dig med en bekräftelse, och ett skadenummer som du lämnar till verkstaden.

  Har du några frågor eller funderingar går det bra att ringa vår skadeavdelning vardagar mellan klockan 08.00 – 17.00 på telefonnummer 0470–76 59 49.

 • I de flesta fall går det bra att du lagar fordonet själv. Skadan måste dock alltid anmälas till oss innan du påbörjar reparationen. Prata med din skadehandläggare så får du rätt hjälp.

 • Om fordonet inte är trafikfarligt kan du i de flesta fall få behålla det. Prata med din skadehandläggare så hjälper vi dig.