Försäkring för veteranmoped

 1. Hem
 2. Bilsport & MC
 3. Försäkringar
 4. Entusiastmopedförsäkring

Vår flerförsäkring är fenomenal. Har du flera mopeder men bara använder en åt gången betalar du endast en trafikförsäkringspremie. Vill du lägga till brand/stöld eller vagnskada tillkommer kostnaden för varje moped som ingår i flerförsäkringen. Varje flerförsäkring kan innehålla upp till fem mopeder.

Ytterligare en fördel är att du endast får ett försäkringsbrev som gäller alla dina mopeder. Bättre upplägg finns inte.

Boka samtal med specialist

När vill du helst bli uppringd? I vårt formulär kan du enkelt fylla i dina kontaktuppgifter och önskad tid, så ringer vi upp dig för ett samtal där vi reder ut just ditt försäkringsbehov.

Detta ingår i din försäkring
Hel Halv Trafik

Enligt lag måste du ha en trafikförsäkring när din moped är i trafik. En trafikförsäkring ersätter personskador vid en trafikolycka och skador på annans egendom, så kallade egendomsskador.

Försäkringen gäller inte för skador på din egen moped och inte heller för skador på egendom som du transporterar i eller på mopeden. Däremot kan du få ersättning för kläder och tillhörigheter som blir skadade i en trafikolycka.

Om du skulle bli påkörd av någon annan är det från den förarens trafikförsäkring du får ersättning. Skulle personen som kör på dig sakna trafikförsäkring ersätter Trafikförsäkringsföreningen dig för dina skador.

Självrisk: 1 000 kr

Försäkringen ersätter skada orsakad genom brand, brand som anlagts av tredje man, åsknedslag, explosion och brand på elektriska kablar genom kortslutning.

Självrisk: 1 000 kr

Försäkringen ersätter skada som uppstår genom stöld eller tillgrepp och vid försök till detsamma.

Självrisk: 1 500 kr

Försäkringen ersätter transport av mopeden, föraren och passageraren som blivit nödvändig på grund av att mopeden har skadats, råkat ut för driftstopp eller stulits.

Självrisk: 1 000 kr

Du kan få 10 behandlingstillfällen hos en terapeut eller psykolog som vi hänvisar dig till, om du mår psykiskt dåligt efter en skada som ersätts av försäkringen.

Ingen självrisk.

Om du hamnar i en tvist som gäller det försäkrade fordonet kan vi ersätta advokat- och rättegångskostnader.

Självrisk: 20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr.

Försäkringen ersätter skador på din egen moped.

Självrisk: 3 000 kr, 0 kr självrisk vid kollision med djur.

Detta ingår i din garageförsäkring/avställningsförsäkring
Hel Halv

Ersätter skada orsakad genom brand, brand som anlagts av tredje man, åsknedslag, explosion och brand på elektriska kablar genom kortslutning.

Självrisk: 1 000 kr

Ersätter skada som uppstår genom stöld eller tillgrepp och vid försök till detsamma.

Självrisk: 1 500 kr

Om du hamnar i en tvist som gäller det försäkrade fordonet kan vi ersätta advokat- och rättegångskostnader.

Självrisk: 20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr.

Ersätter skador på din egen moped.

Självrisk: 3 000 kr

 • Mopeden måste vara 30 år eller äldre.
 • Ägaren och föraren måste vara 30 år fyllda.
 • Maxersättning vid stöld, brand och vagnskada är 75 000 kr.
 • Mopeden ska på hemorten förvaras i låst utrymme nattetid.

Villkoret innehåller exakt information om vad din försäkring täcker och hur vi ersätter dig vid en eventuell skada. Det är villkoret, tillsammans med ditt försäkringsbrev, som är ditt avtal med oss.

Den senaste versionen av villkoren, 2023-03-01, gäller för dig som tecknar försäkringen 1 mars 2023 eller senare, eller förnyar din försäkring 1 juni 2023 eller senare. Annars gäller de äldre villkoren. På ditt försäkringsbrev står det vilken version som gäller för just dig.

När du anmäler en skada och ansöker om ersättning från försäkringen, utgår vi från den version av villkoren som gällde när skadan inträffade.

Om du söker äldre villkor, se alla villkor för mopedförsäkring.

Förköpsinformationen är en sammanfattning av den försäkring du vill teckna. Spara den och läs igenom för att se om den stämmer överens med vad du behöver för försäkringsskydd.

Produktfaktabladet beskriver försäkringen kortfattat. Det kallas också för IPID och är ett bra underlag för att jämföra försäkringar mellan olika bolag.

Viktigt! Läs alltid igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar din försäkring. Efter att du tecknat finns all information, tillsammans med ditt försäkringsbrev, på Mina Sidor. Om du valt att inte vara digital kund hos oss får du all information hemskickad – kom ihåg att spara den på ett säkert ställe.

Lojalitetsprogram

Vi vill uppmuntra trafiksäkerhet och aktsamhet. Därför får du lägre självrisk ju fler skadefria år du har:

 • 1 skadefritt år: Självrisken för vagnskada sänks med 500 kr
 • 2 skadefria år: Självrisken för vagnskada sänks med 1 000 kr.
 • 3–4 skadefria år: Självrisken för vagnskada sänks med 1 500 kr.
 • 5 skadefria år: Självrisken för vagnskada sänks med 1 500 kr och självrisken för trafikförsäkringen sänks med 1 000 kr.

När du har haft en skada och betalat den sänkta självrisken, så nollställs dina skadefria år. Sedan gäller den ordinarie självrisken tills du har varit skadefri minst 1 år igen.

Så tycker våra kunder

Så samlar vi in omdömen
När en kund tecknat eller förnyat en försäkring hos Bilsport & MC skickas
automatiskt ett mejl till kunden med en länk till Trustpilot. Kunder som lämnar ett omdöme via ett sådant mejl markeras av Trustpilot som “verifierad kund”. När omdömen publiceras direkt hos Trustpilot, så kan de inte verifieras vara gjorda av kunder hos Bilsport & MC.

Betyget från Trustpilot är ett genomsnitt av samtliga omdömen om Bilsport & MC som publicerats hos Trustpilot, med hänsyn till tidsrymd, frekvens och antal omdömen. Nya omdömen väger tyngre än äldre omdömen, detta eftersom nyare feedback säger mer om den aktuella kundnöjdheten. 

Läs mer om hur Trustpilot räknar ut betyg