Beställ grönt kort

Grönt kort är ett internationellt försäkringsbevis som bevisar att ditt fordon har en giltig trafikförsäkring i hemlandet. Kortet ser likadant ut i alla länder som är medlemmar i Gröna kort samarbetet (se lista nedan). Ta även med dig bilens registeringsbevis, den blå delen, som ett komplement till det Gröna kortet.

Gröna kortet kan inte skickas digitalt då det alltid måste skrivas ut på grönt papper.

Till följande länder behövs ett Grönt kort:

Albanien
Azerbajdzjan
Bosnien-Hercegovina
Iran
Israel
Makedonien
Maroco
Moldavien
Montenegro
Polen
Rumänien
Ryssland
Serbien
Tunisien
Turkiet
Ukraina
Vitryssland

Hur länge fordonet får användas utomlands beror på vilken försäkring du har. Hur länge just ditt fordon får användas utomlands sammanlagt per år kan du läsa om i produktinformationen för din försäkring.

Grönt Kort gäller under förutsättning att din försäkring är betald och endast under den perioden försäkringen är betald. Det tar ca 5 arbetsdagar för dig att få hem Grönt Kort i din brevlåda från det att du skickat in din anmälan. Behöver du ha Grönt Kort innan dess ber vi dig till att ringa vår kundservice på telefon 0470-201 25.

Beställ grönt kort

Är föraren en annan än försäkringstagaren?

Förarens uppgifter om denne är en annan än försäkringsgivaren

Ange restid och fordon