Efterlevandeskydd

Ersättning vid dödsfall i samband med trafikolycka. Gäller föraren och eventuell passagerare, med två prisbasbelopp per person.

Ingen självrisk.