Olycksfallsförsäkring

Försäkringen ersätter medicinsk invaliditet upp till 800 000 kr. Den ersätter även sjukhusvistelse (i minst 3 dygn som patienten betalar för) med 9 000 kr.

Ingen självrisk.