Fördelar med vår försäkring

  • Ingen självrisk vid kollision med vilt.
  • Ingen självrisk vid reparation av glas.
  • Hyrbilsersättning och husvagnsförsäkring finns som tillägg.
  • Ersättning redan efter 14 dagar vid stöld.
  • Välj verkstad själv vid skada. Du kan även välja att reparera själv.
  • Reducerad stöldsjälvrisk med spårsändare.
  • Autogiro - Dela upp din betalning utan extra avgifter.