Fördelar med vår försäkring

  • Ingen självrisk vid kollision med djur.
  • Ingen självrisk vid reparation av glas (bara vid byte).
  • Ersättning redan efter 14 dagar vid stöld.
  • Välj verkstad själv vid skada. Du kan även välja att reparera själv.
  • Ingen självrisk vid stöld när du har spårsändare.
  • Autogiro - Dela upp din betalning utan extra avgifter.
  • Omfattande tilläggsförsäkring med bland annat fri vägassistans.