Försäkra din Audi hos oss

Försäkring för Audi

En bra entusiastförsäkring handlar inte bara om vilka försäkringsvillkor som gäller. Hos oss får du prata med kunniga medarbetare hela vägen. Från första kontakten till införsäkring av ditt fordon och om olyckan skulle vara framme så får du hjälp av våra medarbetare som kan din bil, delar ditt intresse och förstår vad din bil betyder för dig.

Får du haveri på din bil så är det kanske inte lämpligt att få den bärgad till närmaste avtalsverkstad som de flesta försäkringsbolag har idag. Bilarna som vi försäkrar är inte alltid lämpligt om ens möjligt att reparera hos en vanlig bilverkstad. Hos oss så väljer du vilken verkstad bilen ska till eller om det passar dig bättre att få den hem till ditt eget garage för att reparera på egen hand.

Värdering av din bil. En inte helt oväsentlig fråga. Att försäkra din hobbybil på en försäkring avsedd för bruksbilar kan bli en kostsam affär eftersom kunskapen om ditt speciella fordon oftast saknas. När du försäkrar din ögonsten hos Bilsport & Mc tar vi hänsyn till alla väsentliga aspekter som skick, utrustning och modifieringar. Vi tar givetvis även hänsyn till rådande marknadstrender när det kommer till unika bilmodeller, äkta bilar, kopior, matching numbers och så vidare.

Bilen ska användas som hobbybil och inte som huvudsaklig bruksbil.

Detta ingår
Detta ingår i din försäkring Hel Halv Avställd/Garage

Trafikförsäkring måste du enligt lag ha när din bil är i trafik. En trafikförsäkring ersätter personskador vid en trafikolycka och skador på annans egendom, så kallade egendomsskador. Den gäller inte för några som helst skador på din egen bil och inte heller för skador på egendom som du transporterar i bilen. Däremot kan du få viss ersättning för kläder och tillhörigheter som du har på dig och som blir skadade i en trafikolycka. Om du skulle bli påkörd av någon annan är det från den förarens trafikförsäkring som du får ersättning. Skulle personen som kör på dig sakna trafikförsäkring ersätter Trafikförsäkringsföreningen dig för dina skador. Självrisk: 1 000 kr.

Ersätter skada som uppstår genom stöld eller tillgrepp och vid försök till detsamma. Självrisk: 2 000 kr.

Ersätter skada orsakad genom brand, brand som anlagts av tredje man, åsknedslag, explosion och brand på elektriska kablar genom kortslutning. Självrisk: 1 000 kr.

Ersätter transport av fordonet, föraren och passageraren som blivit nödvändig på grund av att fordonet har skadats, råkat ut för driftstopp eller stulits. Självrisk 1 000 kr.

Om du hamnar i en tvist som gäller det försäkrade fordonet kan vi ersätta advokat- och rättegångskostnader. Självrisk: 20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr.

Ersätter vind-, sido- eller bakruta som spruckit, genombrutits eller krossats. OBS! Skada som skett i samband med att fordonet har kolliderat, vält eller körts av vägen ersätts inte av glasförsäkringen, utan av vagnskada. Självrisk: 35% av kostnaden, lägst 1 000 kr. 0 kr vid reparation.

Ersätter skador på din egen bil. 0 kr självrisk vid kollision med djur. Självrisk: 3 000 kr.

Med paketet trygghet+ så får du en mer heltäckande försäkring samt 0 kr i självrisk på hyrbil.

 • Ersätter tillbehör till bilen upp till 80 000 kr.

  Självrisk beroende på skadehändelse.

 •  Ersätter lackering upp till 80 000 kr.

  Självrisk beroende på skadehändelse.

 • Ersätter hyrbil i upp till 7 dygn vid avbrott under resa som varar i minst 2 dygn och 200 km från hemorten.

  Självrisk: 0 kr.

 • Flerfordonsrabatt om du försäkrar fler entusiastbilar eller motorcyklar hos oss.
 • Helkundsrabatt om du samlar dina försäkringar hos Moderna.
 • Klubbrabatt om du är medlem i någon av de klubbar vi samarbetar med.

Du kan få högst 20% rabatt per försäkring. Begränsningar finns i vilka rabatter som kan att kombineras.

 • Ingen självrisk vid kollision med vilt.
 • Ingen självrisk vid reparation av glas.
 • Hyrbilsersättning och husvagnsförsäkring finns som tillägg.
 • Ersättning redan efter 14 dagar vid stöld.
 • Välj verkstad själv vid skada. Du kan även välja att reparera själv.
 • Reducerad stöldsjälvrisk med spårsändare.
 • Autogiro - Dela upp din betalning utan extra avgifter.
 • 1 skadefritt år ger 500 kr intjänad vagnskadesjälvrisk på din entusiastförsäkring
 • 2 skadefria år ger 1 000 kr intjänad vagnskadesjälvrisk på din entusiastförsäkring.
 • 3 - 4 år skadefria år ger 1 500 kr intjänad vagnskadesjälvrisk på din entusiastförsäkring.
 • 5 år skadefria år ger 1 500 kr intjänad vagnskadesjälvrisk & 1 000 kr intjänad trafiksjälvrisk på din entusiastförsäkring.

Efter nyttjande av lojalitetsprogrammets självrisker nollställs de, utom vid 5 skadefria år då de nollställs först efter två skador.