Viktig att veta när du försäkrar din entusiastbil hos oss.

Bruksbilar

Är entusiastbilen din huvudsakliga bruksbil hänvisar vi dig till Trygg-Hansa.

Modifierade och ombyggda bilar

Är din bil kraftigt modifierad, registrerad som ombyggt eller amatörbyggt fordon så förbehåller vi oss rätten att sätta individuell premie och kan därför inte garantera offererat pris från webben.

Det kan till exempel vara om din bil är byggd för att efterlikna banracing- eller streetracingbilar med överdimensionerad överladdning, störtbur eller liknade attribut. Har du en bil vars registreringshandling inte stämmer överens med verkligheten? Kontakta oss för individuell offert. Det är bättre att vi vet om detta innan vi försäkrar än att vi får reda på det vid eventuellt skadetillfälle.

Fordonets värde

Värdet på bilar går upp och ned och påverkas av flera faktorer, bland annat marknaden. För att din bil inte ska vara underförsäkrad eller tvärtom att du betalar mer än nödvändig premie, så är det viktigt att du själv följer marknadsläget för just din bilmodell och kontaktar oss vid eventuella förändringar.

Det är alltid det dagsaktuella marknadsvärdet som gäller vid en skada, dock högst försäkringsbeloppet som står på ditt försäkringsbrev.

Bankörning

Vi stödjer utvecklingen, återväxten och bevarandet av fordonshobbyn i våra garage och på våra vägar. Ingen del av vår entusiastförsäkring gäller därför när du kör din bil på inhägnat tävlingsområde i enlighet med trafikskadelagen.