• Ersätter tillbehör till bilen upp till 80 000 kr.

    Självrisk beroende på skadehändelse.

  •  Ersätter lackering upp till 80 000 kr.

    Självrisk beroende på skadehändelse.

  • Ersätter hyrbil i upp till 7 dygn vid avbrott under resa som varar i minst 2 dygn och 200 km från hemorten.

    Självrisk: 0 kr.