Fördelar

Du betalar samma pris oavsett om du lånar ut din motorcykel till en annan förare, använder skyddskläder eller om du har den inlåst nattetid på hemorten.

Varför betala mer för något som kanske aldrig inträffar? Vid aktuell skadehändelse påverkas istället självrisken. 

  • Påverka din premie - välj mellan tre olika självrisknivåer.
  • Ingen självrisk vid kollision med djur.
  • Hyrbil i 7 dygn vid driftstopp på resa.
  • Nyvärdesersättning i 24 månader.
  • Ingen milbegränsning.
  • Välj verkstad själv vid skada.
  • Autogiro - dela upp din betalning utan extra avgifter.
  • Ingen självrisk vid stöld när du har spårsändare.
  • Ersättning redan efter 14 dagar vid stöld.
  • Omfattande tilläggsförsäkring med bland annat fri vägassistans.