Generösa rabatter

  • Flerfordonsrabatter om du försäkrar fler än ett fordon hos oss. 
  • Helkundsrabatt om du även har försäkringar hos Moderna Försäkringar
  • Klubbrabatt om du är medlem i någon av våra samarbetsklubbar. 
  • SMC-rabatt om du är medlem i Sveriges Motorcyklister.

Du kan få högst 20 % rabatt per försäkring. Begränsningar finns i vilka rabatter som kan att kombineras.