Pågående driftstörning: Just nu har vi problem med vår autogirosigneringsfunktion. Coronaviruset: Så gäller din försäkring