• Ersätter värdehöjande tillbehör till motorcykeln med upp till 100 000 kr. 

    Självrisk beroende på skadehändelse.

  • Försäkringen ersätter medicinsk invaliditet upp till 800 000 kr. Den ersätter även sjukhusvistelse (mer än 3 dygn) med 9 000 kr.

    Självrisk 0 kr.

  • Ersätter vid dödsfall med 100 000 kr för förare och 100 000 kr för passagerare.

    Självrisk 0 kr.

  • Räddning utan självrisk gäller även vid bränslebrist och lagning av punktering. Hyrbil/hyrmotorcykel gäller i upp till 21 dygn vid avbrott under resa som varar i minst 2 dygn och 200 km från hemorten.