Veteranmopedförsäkring för mopeder 1984 eller äldre

Veteranmopeder har under det senaste årtiondet blivit mycket populära. Därför kan vi på Bilsport & Mc erbjuda en mycket förmånlig försäkring för era klenoder.

 • Lojalitetsprogram

  Vi vill uppmuntra trafiksäkerhet och aktsamhet. Därför får du lägre självrisk ju fler skadefria år du har:

  • 1 skadefritt år: Självrisken för vagnskada sänks med 500 kr
  • 2 skadefria år: Självrisken för vagnskada sänks med 1 000 kr.
  • 3–4 skadefria år: Självrisken för vagnskada sänks med 1 500 kr.
  • 5 skadefria år: Självrisken för vagnskada sänks med 1 500 kr och självrisken för trafikförsäkringen sänks med 1 000 kr.

  När du har haft en skada och betalat den sänkta självrisken, så nollställs dina skadefria år. Sedan gäller den ordinarie självrisken tills du har varit skadefri minst 1 år igen.

 • Villkoret innehåller exakt information om vad din försäkring täcker och hur vi ersätter dig vid en eventuell skada. Det är villkoret, tillsammans med ditt försäkringsbrev, som är ditt avtal med oss.

  Den senaste versionen av villkoren, 2023-03-01, gäller för dig som tecknar försäkringen 1 mars 2023 eller senare, eller förnyar din försäkring 1 juni 2023 eller senare. Annars gäller de äldre villkoren. På ditt försäkringsbrev står det vilken version som gäller för just dig.

  När du anmäler en skada och ansöker om ersättning från försäkringen, utgår vi från den version av villkoren som gällde när skadan inträffade.

  Om du söker äldre villkor, se alla villkor för mopedförsäkring.

  Förköpsinformationen är en sammanfattning av den försäkring du vill teckna. Spara den och läs igenom för att se om den stämmer överens med vad du behöver för försäkringsskydd.

  Produktfaktabladet beskriver försäkringen kortfattat. Det kallas också för IPID och är ett bra underlag för att jämföra försäkringar mellan olika bolag.

  Viktigt! Läs alltid igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar din försäkring. Efter att du tecknat finns all information, tillsammans med ditt försäkringsbrev, på Mina Sidor. Om du valt att inte vara digital kund hos oss får du all information hemskickad – kom ihåg att spara den på ett säkert ställe.

  • Mopeden måste vara 30 år eller äldre.
  • Ägaren och föraren måste vara 30 år fyllda.
  • Maxersättning vid stöld, brand och vagnskada är 75 000 kr.
  • Mopeden ska på hemorten förvaras i låst utrymme nattetid.
 • Trafikförsäkring 324 kr/år
  Halvförsäkring 404 kr/år
  Helförsäkring 513 kr/år
  Garageförsäkring liten (stöld, brand) 80 kr/år
  Garageförsäkring stor (stöld, brand & vagnskada) 189 kr/år

Ansökan