Beräkna pris på din DSB

Försäkring för DSB

Vi har ett försäkringsupplägg som är fenomenalt. Har du flera mopeder men bara brukar en åt gången så betalar du endast en trafikförsäkringspremie, 324 kr/år. Vill du lägga till halvförsäkring eller vagnskada på mopederna så tillkommer en kostnad på 80 kr/st för halvförsäkring eller 189 kr/st för vagnskada.

Väljer du flerförsäkringsalternativet så måste samtliga mopeder i den försäkringen ha samma försäkrings- omfattning.

Ytterligare en fördel är att du endast får ett försäkringsbrev som gäller alla dina mopeder. Bättre upplägg finns inte.

Detta ingår
Detta ingår i din försäkring Hel Halv Trafik

Enligt lag måste du ha en trafikförsäkring när din moped är i trafik. En trafikförsäkring ersätter personskador vid en trafikolycka och skador på annans egendom, så kallade egendomsskador.

Försäkringen gäller inte för skador på din egen moped och inte heller för skador på egendom som du transporterar i eller på mopeden. Däremot kan du få ersättning för kläder och tillhörigheter som blir skadade i en trafikolycka.

Om du skulle bli påkörd av någon annan är det från den förarens trafikförsäkring du får ersättning. Skulle personen som kör på dig sakna trafikförsäkring ersätter Trafikförsäkringsföreningen dig för dina skador.

Självrisk: 1 000 kr

Försäkringen ersätter skada orsakad genom brand, brand som anlagts av tredje man, åsknedslag, explosion och brand på elektriska kablar genom kortslutning.

Självrisk: 1 000 kr

Försäkringen ersätter skada som uppstår genom stöld eller tillgrepp och vid försök till detsamma.

Självrisk: 1 500 kr

Försäkringen ersätter transport av mopeden, föraren och passageraren som blivit nödvändig på grund av att mopeden har skadats, råkat ut för driftstopp eller stulits.

Självrisk: 1 000 kr

Försäkringen ersätter tvist vid exempelvis trafikskada, köp, försäljning eller reparation av mopeden.

Självrisk: 20% av kostnaden, lägst 1 000 kr

Försäkringen ersätter skador på din egen moped.

Självrisk: 3 000 kr

Detta ingår
Detta ingår i din Garageförsäkring Garage stor Garage liten

Ersätter skador på din egen moped.

Självrisk: 3 000 kr

Ersätter skada orsakad genom brand, brand som anlagts av tredje man, åsknedslag, explosion och brand på elektriska kablar genom kortslutning.

Självrisk: 1 000 kr

Ersätter skada som uppstår genom stöld eller tillgrepp och vid försök till detsamma.

Självrisk: 1 500 kr

Trafikförsäkring 324 kr/år
Halvförsäkring 404 kr/år
Helförsäkring 513 kr/år
Garageförsäkring liten (stöld, brand) 80 kr/år
Garageförsäkring stor (stöld, brand & vagnskada) 189 kr/år
  • Mopeden måste vara av årsmodell 1984 eller äldre.
  • Ägaren och föraren måste vara 30 år fyllda.
  • Maxersättning vid stöld, brand och vagnskada är 75 000 kr.
  • Mopeden ska på hemorten förvaras i låst utrymme nattetid.

Villkoret innehåller exakt information om vad din försäkring täcker och hur vi ersätter dig vid en eventuell skada. Det är villkoret, tillsammans med ditt försäkringsbrev, som är ditt avtal.

Förköpsinformationen är en sammanfattning av den försäkring du vill teckna. Spara den och läs igenom för att se om den stämmer överens med vad du behöver för försäkringsskydd.

Produktfaktabladet beskriver försäkringen kortfattat. Det kallas också för IPID och är ett bra underlag för att jämföra försäkringar mellan olika bolag.

Viktigt! Läs alltid igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar din försäkring. Efter att du tecknat finns all information, tillsammans med ditt försäkringsbrev, på Mina Sidor. Om du valt att inte vara digital kund hos oss får du all information hemskickad – kom ihåg att spara den på ett säkert ställe.