Lojalitetsprogram

Lojalitetsprogram

Vi vill uppmuntra trafiksäkerhet och aktsamhet. Därför får du lägre självrisk ju fler skadefria år du har:

  • 1 skadefritt år: Självrisken för vagnskada sänks med 500 kr
  • 2 skadefria år: Självrisken för vagnskada sänks med 1 000 kr.
  • 3–4 skadefria år: Självrisken för vagnskada sänks med 1 500 kr.
  • 5 skadefria år: Självrisken för vagnskada sänks med 1 500 kr och självrisken för trafikförsäkringen sänks med 1 000 kr.

När du har haft en skada och betalat den sänkta självrisken, så nollställs dina skadefria år. Sedan gäller den ordinarie självrisken tills du har varit skadefri minst 1 år igen.