Regler i korthet

  • Mopeden måste vara 30 år eller äldre.
  • Ägaren och föraren måste vara 30 år fyllda.
  • Maxersättning vid stöld, brand och vagnskada är 75 000 kr.
  • Mopeden ska på hemorten förvaras i låst utrymme nattetid.