MC

 • Om köparen inte kommer tillbaka med ditt fordon efter provkörning klassas det inte som stöld. Det klassas då som olovligt brukande, olovligt förfogande eller bedrägeri. Det är oftast undantaget från försäkringen.

  Vi rekommenderar dig inte att åka med vid en provkörning, men:

  • kontrollera att köparen verkligen är den person som den utger sig för att vara. Stämmer fotot på legitimationen? Vid minsta osäkerhet, be köparen skriva sin namnteckning och jämför med legitimationen som visas upp. Fotografera legitimationen eller behåll den under provkörningen.
  • Genomför provkörningen på ett inhägnat område, eller en anvisad körsträcka, där du hela tiden har uppsikt över föraren. Om det inte är genomförbart, följ efter med bil eller annan MC.
  • Begär hela eller delar av köpesumman innan provkörning. Swish är enkelt. Då kan du snabbt skicka tillbaka pengarna om det inte blir affär.
  • Ha bara lite bränsle i tanken.
  • Ta fordonet föraren kom i som pant. Men kolla upp att föraren faktiskt äger fordonet och att nycklarna som du får fungerar.
  • Ge inte ut nycklarna förrän ovanstående punkter är avklarade.
  • Efter avslutad provkörning, ta ur nycklarna ur tändningslåset.
  • Lyssna på din magkänsla. Känns något fel är det oftast så.
 • Du får gärna använda din MC på bana för att utveckla dig själv och bli en bättre förare. Däremot gäller inte försäkringen om det sker någon form av tidtagning, tävling eller träning inför tävling.

 • Vi har krav på att man använder minst dubbla lås om man t.ex. parkerar sin motorcykel utomhus dagtid. Styrlåset räknas som ett godkänt lås. 

  Klassning på lås varierar beroende på vilken typ utav lås det är, men lägst klass 3 eller C.  

  När du har motorcykeln ståendes hemma över natten ska den vara inlåst i garage. 

  Skulle man inte följa våra låskrav påverkas stöldsjälvrisken vid en eventuell skada.   

 • Nej, däremot räknas ditt styrlås som ett godkänt lås.

 • Som medlem i Sveriges Motorcyklister eller i någon av de andra klubbar som vi samarbetar med kan man få rabatt på sin MC försäkring.

 • Redan i vår halvförsäkring ingår momentet räddning, också kallat bärgning, med en självrisk på 1000 kr. Har man tecknat vårt tillägg Trygghet+ ingår räddningsmomentet utan självrisk.