Jag behöver bärga mitt fordon. Vad gör jag?

Ring vår bärgningsjour på telefonnummer 0200-213 213. De ordnar då med bärgning till närmsta lämpliga verkstad. Du behöver ha minst en halvförsäkring för att denna händelse ska täckas.

För skador som inträffat utomlands når du Modernas skadejour på: 0046 771 506 500.