• Jag har haft en skada, Kan jag få laga den själv?

    I de flesta fall så går det bra att du lagar fordonet själv. Skadan måste dock alltid anmälas till oss innan du påbörjar reparationen. Prata med din skadehandläggare så får du rätt hjälp.