25-28/9 sker underhåll på vår webb. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer

  • Mitt fordon har blivit så pass skadat så det är tal om inlösen. Kan jag få behålla det?

    Om fordonet inte är trafikfarligt så kan du i de flesta fall få behålla det. Prata med din skadehandläggare.