• Mitt fordon har blivit så pass skadat så det är tal om inlösen. Kan jag få behålla det?

    Om fordonet inte är trafikfarligt så kan du i de flesta fall få behålla det. Prata med din skadehandläggare.