25-28/9 sker underhåll på vår webb. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer

  • Mitt parkerade fordon har fått en skada

    Mitt fordon har blivit påkört av annat okänt fordon när den stod parkerad eller blivit utsatt för skadegörelse

    Anmäl skada