Skadegörelse

Har ni anlitat bärgning?
Är skadan polisanmäld?
Stals egendom vid skadan?
Har du hemförsäkringen hos oss?

Polisanmälan

Stulen egendom

Grunduppgifter

Vem är det som anmäler skadan?

Uppgifter om hur du vill ha ersättningen betald ( tex. stilleståndsersättning )

Kontaktuppgifter till försäkringstagaren

Kontaktuppgifter till person som anmäler skadan

Sammanfattning

Jag intygar att uppgifterna stämmer: