Utökad tillbehörsförsäkring

Ersätter tillbehör till bilen upp till 80 000 kr.

Självrisk beroende på skadehändelse.