Utökad olycksfallsförsäkring

Försäkringen ersätter medicinsk invaliditet upp till 800 000 kr. Den ersätter även sjukhusvistelse (mer än 3 dygn) med 9 000 kr.

Självrisk 0 kr.