Utökad olycksfallsförsäkring

Ersätter med upp till 800 000 kr vid medicinsk invaliditet och med 9 000 kr vid sjukhusvistelse mer än 3 dygn. 

Självrisk 0 kr