Utökad tillbehörsförsäkring

Ersätter värdehöjande tillbehör till motorcykeln med upp till 100 000 kr. 

Självrisk beroende på skadehändelse.