Utökad efterlevnadsskydd

Ersätter vid dödsfall med 100 000 kr för förare och 100 000 kr för passagerare.

Självrisk 0 kr.