Har ni bytt bankgironummer?

Ja, från och med 1 april 2023 gäller vårt nya bankgironummer 5913-6952 för nytecknade försäkringar. Du ska alltid betala till det bankgiro eller plusgiro som står på din senaste faktura.