• Nej, du har ingen särskild uppsägningstid. Däremot finns det regler för vid vilken tidpunkt en försäkring kan upphöra. Försäkringar för fordon kan du avsluta med omedelbar verkan om du inte längre äger fordonet, eller när försäkringen har sin huvudförfallodag. Huvudförfallodagen är den dag när din försäkring förnyas. Vanligen sker det en gång om året.

 • Du kan säga upp försäkringen till huvudförfallodagen, det vill säga dagen då försäkringen förnyas. Meddela oss när som helst innan dess. Du kan även säga upp försäkringen med omedelbar verkan. Till exempel om försäkringsbehovet har upphört för att du har sålt din bil eller liknande. Tänk på att din försäkring hos Bilsport och MC kan vara en årsförsäkring.

  Om du vill avsluta din försäkring, ring oss på 0470-201 25.

 • Om du medvetet använder en annan person för ägarskap och försäkring i syfte att få en lägre premie, är detta något som kallas ”försäkrat intresse”. Det kan medföra att du blir helt utan ersättning vid en skada.

 • Vår målsättning är nöjda kunder. Om du inte är nöjd med beslutet i ett ärende, eller hur du blivit bemött, kan du vända dig till den som handlagt ärendet. Det är oftast tillräckligt för att situationen ska klaras upp.

  Du kan också vända dig till Klagomålsansvarig på Moderna Försäkringar, som ser till att klagomålet hanteras. För att snabbt kunna hjälpa dig med klagomålet behöver vi få:

  • namn och adress
  • skadenummer/försäkringsnummer
  • en beskrivning av det som du anser är fel i vårt beslut
 • Du når klagomålsansvarig genom att mejla eller skriva till:

  Adress:
  Moderna Försäkringar, klagomålsansvarig
  Box 7830
  103 98 Stockholm

  Mejl:
  klagomalsansvarig@modernaforsakringar.se

  Vi återkommer senast inom två veckor med besked om hur ärendet kommer att hanteras.