Hur säger jag upp min försäkring?

Du kan säga upp försäkringen till försäkringstidens utgång (d.v.s. huvudförfallodagen) genom att meddela oss detta när som helst dessförinnan. Försäkringen kan även sägas upp med omedelbar verkan om försäkringsbehovet har upphört, t.ex. om du sålt din bil, eller om det inträffat en annan liknande omständighet. Dock inte på grund av avställning.

Om du vill avsluta din försäkring, ring oss på 0470-201 25.