Vad händer om vi inte kommer överens?

Vår målsättning är nöjda kunder. Om du inte är nöjd med beslutet i ett ärende, eller hur du blivit bemött, kan du vända dig till den som handlagt ärendet. Det är oftast tillräckligt för att situationen ska klaras upp. Läs mer om vår klagomålshantering här.