Vad händer om vi inte kommer överens?

Vår målsättning är nöjda kunder. Om du inte är nöjd med beslutet i ett ärende, eller hur du blivit bemött, kan du vända dig till den som handlagt ärendet. Det är oftast tillräckligt för att situationen ska klaras upp.

Du kan också vända dig till Klagomålsansvarig på Moderna Försäkringar, som ser till att klagomålet hanteras. För att snabbt kunna hjälpa dig med klagomålet behöver vi få:

  • namn och adress
  • skadenummer/försäkringsnummer
  • en beskrivning av det som du anser är fel i vårt beslut