Vad innebär försäkrat intresse?

Använder man medvetet en annan person för ägarskap och försäkring i syfte att få en lägre premie, så är detta något som kallas ”försäkrat intresse”.
Detta kan medföra att man blir helt utan ersättning vid en skada.