Vad innebär försäkrat intresse?

Om du medvetet använder en annan person för ägarskap och försäkring i syfte att få en lägre premie, är detta något som kallas ”försäkrat intresse”. Det kan medföra att du blir helt utan ersättning vid en skada.