Vad har ni för låskrav på motorcykel?

Vi har krav på att man använder minst dubbla lås om man t.ex. parkerar sin motorcykel utomhus dagtid. Styrlåset räknas som ett godkänt lås. 

Klassning på lås varierar beroende på vilken typ utav lås det är, men lägst klass 3 eller C.  

När du har motorcykeln ståendes hemma över natten ska den vara inlåst i garage. 

Skulle man inte följa våra låskrav påverkas stöldsjälvrisken vid en eventuell skada.